April 2015

Maandelijkse bijeenkomst

Onderwerp: "Heling en pijn in het hospitaal van de Koningin. Rode Kruis, L'Océon en De Panne 1914-1918.".

Een bijzonder enthousiaste Luc De Munck presenteerde ons een lezing met als titel : 'Heling en pijn in het hospitaal van de Koningin. Rode Kruis, L'Océon en De Panne 1914-1918'. De lezing werd gedocumenteerd a.h.v. powerpoint-presentatie.

In de beginfase van de Eerste Wereldoorlog waren zowel de medische dienst van het leger als het Rode Kruis onvoldoende voorbereid voor de opvang en verzorging van de vele zieken en gewonden.

Deze lezing van dhr. De Munck had een onderwerp dat bij de huidige herdenking niet zo vaak aan bod komt : de medische hulpverlening tijdens de oorlog. Bij het uitbreken van de oorlog was die zeer gebrekkig, maar geleidelijk groeide de efficiëntie. Eén van de sleutelfiguren daarbij was dokter Antoine Depage, hoofdgeneesheer van het Rode Kruishospitaal L'Océan in De Panne. Onder zijn leiding en met steun van koningin Elisabeth groeide L'Océan uit tot het grootste Belgische fronthospitaal. Het verwierf internationale faam door de belangrijke medische vooruitgang die er werd gerealiseerd. In het hospitaal werden trouwens ook een aantal Limburgse militairen verpleegd. Luc De Munck was gedurende 30 jaar archivaris van het Rode Kruis. In die hoedanigheid heeft hij vooral onderzoek verricht en gepubliceerd over de geschiedenis van de organisatie, met bijzondere aandacht voor de Eerste Wereldoorlog. In 2012 publiceerde hij 'Het hospitaal van de Koningin. Rode Kruis, L'Océan en De Panne 1914-1918' en was hij curator van de gelijknamige tentoonstelling in De Panne.
23- 27 APRIL 2015: MEERDAAGSE REIS NAAR ROME

Rome, de Eeuwige Stad, het centrum van het reusachtige Romeinse Rijk, de zetel van de Kerk en de bruisende hoofdstad van Italië. In geen enkele stad zijn zoveel getuigenissen te vinden van 28 eeuwen geschiedenis, cultuur en beschaving.

Wij beleefden in Rome onvergetelijke dagen. Uit de Romeinse Oudheid ontdekten we o.a. het Colosseum, de ru´nes van het Forum Romanum en het Pantheon. Onvergetelijk ook onze wandeling door de ondergrondse catacomben waar de eerste christenen begraven werden. We werden betoverd door de talrijke pleinen met renaissancepaleizen en barokke basilieken, fonteinen, obelisken, intieme middeleeuwse kerkjes, de sfeer rond de Spaanse Trappen en natuurlijk Vaticaanstad met het Vaticaans museum en de St. Pietersbasiliek.

Rome, een drukke stad, soms wel chaotisch, die we stap voor stap gingen ontdekken, stappend over typisch Romeinse straatstenen...

Wij waren het er met z'n allen over eens : Rome is een uitzonderlijke en fascinerende stad, of zoals de Romeinen zeggen : 'No basta una vita', één leven is niet genoeg om het allemaal te zien.