Donderdag 27 April 2017

Maandelijkse bijeenkomst

Onderwerp: 'De kerken onder de O.L.Vrouw Basiliek van Tongeren' en dit naar aanleiding van de archeologische opgravingen binnen de Basiliek gedurende de voorbije jaren.

De spreker belichtte de geschiedenis van de site vanaf de Romeinse periode, de middeleeuwse periode en de postmiddeleeuwse tijd. Hij documenteerde zijn uiteenzetting a.h.v. opnames gemaakt tijdens het archeologisch onderzoek.