Februari 2012

Maandelijkse bijeenkomst

Onderwerp: "Langs het lijnpad van de Maas".

Op donderdag 23 februari was dhr. Jean Knoors (lid van diverse culturele en historische verenigingen en tot enkele maanden voorzitter van de Maasketen Jan van Eyck. Hij heeft ook menige buitenlandse reis gegidst voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap van Maastricht LGOG) gastspreker.

Onderwerp de avond : "Langs het lijnpad van de Maas". Een lezing over monumenten, dorpen en immaterieel erfgoed langs beide zijden van de Limburgse Maas. Aan de hand van een powerpointpresentatie attenteerde hij ons op heel wat dingen uit eigen streek waarvan velen zelfs niet vermoeden dat die er zijn.