Januari 2012

Neerharen 25 januari 2012

Na een trio van ‘Merodianen’, nu ook samen "Ambassadeurs" van Groot-Lanaken.

Nadat Jean in 1995 benoemd werd tot ‘Cultureel Ambassadeur van Groot-Lanaken’, viel de keuze in 2005 op Theo Coun en in januari 2012 werd tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Culturele Raad Tony Waegeman tot "Cultureel Ambassadeur" uitgeroepen!

Alle drie zijn deze mensen eervolle leden van onze Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula Lanaken. Zij zijn gezamenlijke en gedreven werkers van het eerste uur i.v.m. het archiefonderzoek van de familie de Merode, waardoor zij zich ‘de Merodianen’ zijn gaan noemen.

Toeval of niet maar alle drie zijn zij tot Ambassadeur van Lanaken benoemd in Neerharen en ligt er telkens zeven jaar tussen deze benoemingen. Alle respect voor deze drie harde werkers, die zich altijd ingezet hebben en nog steeds inzetten voor alles wat ook maar iets met cultuur en geschiedenis in Lanaken te maken had, heeft en nog zal hebben!

Jean, Theo en vooral onze nieuwe ambassadeur Tony, van harte proficiat, wij zijn fier op jullie en hopen nog jaren van jullie kennis en geestdrift te mogen genieten!