Mei 2010

29.05.2010 Lezingen over ‘De Vrijheerlijkheid Pietersheim in de ontvangstruimte Waterburcht Pietersheim

In het kader van de opening van de Waterburcht Pietersheim organiseerde de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula Lanaken een reeks lezingen over het leven in de Vrije Rijksbaronie Pietersheim. Aan de hand van drie lezingen werd de dagelijkse realiteit belicht waarmee zowel de inwoners van het kasteel als de dorpelingen geconfronteerd werden. De deelnemers werden vanaf 13.30 u ontvangen in de Ontvangstruimte van de Waterburcht en met 54 aanwezigen kon om 14.00 u de lezingsessie starten.

Jean Maenen, voorzitter van de K.G.O.S.S.U.-Lanaken, opende deze bijeenkomst met een welkomstwoord aan de talrijk opgekomen aanwezigen en hun interesse in de geschiedenis van ons eigen erfgoed.
Om te beginnen kreeg Dhr. Rombout Nijssen, Rijksarchivaris te Hasselt, het woord en gaf ons een inzicht over De bezitsvormen van onroerend goed tijdens het Ancien Regime.
Na deze boeiende uiteenzetting kregen de aanwezigen aan de hand van de 3D-film een beeld over het ontstaan en evolutie van de burcht Pietersheim.De volgende gastspreker was Dhr. Theo Coun, codicoloog en doctor Germaanse Filologie, die ons onderhield over De Cijns- en keurboeken (1499-1781) van de heerlijkheid Pietersheim en dit via een praktische oefening, als bron voor de bewoningsgeschiedenis.
Tony Waegeman, archeoloog, gunde ons tenslotte een blik achter de schermen van het kasteelleven, waarbij ‘Grote en kleine menagiën, langdurige (on)verwachte kortstondige verblijven, jachtpartijen en cateringkosten’ aan bod kwamen.En zo kon rond 17.30 u een zeer interessante namiddag worden afgesloten. De voorzitter dankte iedereen voor het aanwezig zijn. Hij nodigde iedereen uit om samen van een drankje te genieten en na te praten in het nabijgelegen kasteel.