Oktober 2009

17.10.2009 Toekenning Pater Sangerprijs


In aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepenen van Maaseik en dhr. Mark Curvers schepen van Cultuur van Lanaken, werd tijdens het weekend van 17 oktober 2009 in de Raadzaal van het stadhuis te Maaseik de Pater Sangerprijs 2009 overhandigd aan de Koninklijke Geschie- en Oudheidskundige Studiekring St.-Ursula Lanaken. Deze tweejaarlijkse prijs, ingesteld door de Maasketen Jan van Eyck, werd hen toegekend omwille van de dynamische werking en de actieve en aanstekelijke uitstraling op Inter-Limburgs niveau. Deze prijs moedigt alle grensoverschrijdende culturele en heemkundige initiatieven binnen de Eurregio aan en de prijsuitreiking wordt telkens georganiseerd door de Maasketen Jan van Eyck en de Pater Sangerskring van Maaseik. De financiele basis van de prijs wordt ondersteund door het mecenaat van dhr. Frits Schroeff en zijn dame


De Kon. Gossu ontving eveneens een origineel gekalligrafeerde oorkonde van de hand van dhr. Rene Vroomen uit Echt, lid van het Nederlands Heraldisch College.