Oktober 2012

27.10.2012 Congres over "De adel in de Kempen".

Organisatie : De vzw Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, i.s.m. de vzw Centrum voor de Studie van Land en Volk van de Kempen.
Met financièle steun van de stichting de Moffarts uit Lummen. Logistieke steun van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula uit Lanaken.

Plaats : Waterburcht Pietersheim - Lanaken


Ontvangst


Opening van het congres door Dr. Jan Goris, voorzitter van het Centrum, en voorstelling van de Stichting de Moffarts.


Openingswoord door Dhr. Siger Zeischka, Adjunct-directeur van de Stichting de Moffarts.


Voorstelling van de sprekers door :
Theo Coun, secretaris van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg.


Ton Kappelhof, "Het Huis Oranje-Nassau: van Brabants naar (Noord-)Nederlands".


Tony Waegeman, "Het geslacht Pietersheim: zekerheden en opportuniteiten".


Klaasje Douma, "De ridderschap in Noord-Brabant 1814-1850".


Lunch in het kasteel Pietersheim.


Rombout Nijssen, "Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19de eeuw".


Na een vragenronde volgde een bezoek aan de Waterburcht en het kasteel van Hocht (voormalige Cisterciènzerinnenabdij), dit onder leiding van Tony Waegeman en Jean Maenen.