Agenda 2017

Programma komende maanden K.G.O.S.S.U.-Lanaken

2018 EEN BIJZONDER JAAR VOOR DE K.G.O.S.S.U.-Lanaken!

Op 26 januari 2018 zet Jean Maenen zich reeds 40 jaar met hart en ziel in als voorzitter van onze vereniging. Het was in het vergaderlokaal boven het toenmalig café 'Biljart Palace', alias ‘bij Cèlke’, dat Jean tijdens deze maandelijkse bijeenkomst, door de voltallige vergadering verkozen werd als voorzitter van de K.G.O.S.S.U.-Lanaken, dit in opvolging van E.H.Pastoor Brouwers, die met pensioen ging.

Aan voorzitter Jean Maenen: Van harte proficiat en Dank u wel voor uw onvermoeibare inzet gedurende al die jaren!

2018 K.G.O.S.S.U.-LANAKEN 75 JAAR!

De stichtingsvergadering van de G.O.S.S.U.-Lanaken vond plaats op 16 september 1943 en dit in de pastorij van Lanaken. Hierbij waren aanwezig E.H. Martens, pastoor te Lanaken, Dr. J. Coenen, rector te Gellik, E.H. Daverveldt - rector van het St.-Annarusthuis te Lanaken, de ondewijzers A. Bollen van Lanaken, G. Lux van Rosmeer en Clement Put van Zutendaal, de architect P. Vanglabbeek en Harry Thomassen, postbode te Lanaken.
Aan alle leden en iedereen die zich in die jaren, op één of andere manier voor onze vereniging ingezet heeft : PROFICIAT en VAN HARTE DANK U WEL !!! Want jullie helpen ons om de K.G.O.S.S.U.-Lanaken in stand te houden ! Laten we vooral op deze weg verder gaan!

HERNIEUWING VAN LIDMAATSCHAP:

Zoals ook de voorbije jaren blijven de bedragen van het lidgeld onveranderd. Mocht u uw lidmaatschap nog niet vernieuwd hebben, willen we vragen dit voor eind januari te voldoen. Indien uw lidgeld tegen die datum niet voldaan is, nemen wij aan, dat u geen verdere nummers van ons tijdshrift wenst te ontvangen.
Individueel lidgeld : 15 euro
Gezinsabonnement 2 personen : 20 euro
Gezinsabonnement 3 personen : 30 euro
Student : 10 euro
Steunend lid : 25 euro
U kan het lidmaatschap voor 2018 vernieuwen door overschrijving op rekening van de vereniging : BE60 7785 9410 7170 t.a.v. Maesen Guido, Pannestraat 40, 3620 Lanaken. Graag met de vermelding 'lidgeld 2018'.

NIEUWSBRIEF

Mochten er mensen zijn die onze Nieuwsbrief nog niet ontvangen en graag maandelijks op de hoogte willen blijven van onze activiteiten en bijeenkomsten, gelieve dit te melden aan het secretariaat van onze KGOSSU via email : simoneput@skynet.be

DONDERDAG 25 JANUARI 2018

Door omstandigheden zal er op de vierde donderdag van de maand januari geen lezing gehouden worden.

DONDERDAG 22 FEBRUARI 2018

Spreker : Dhr. Coen Eggen

Dhr. Eggen werkt al een kleine vijftig jaar als autodidact in de volkskunde, de museumwereld en monumentenzorg. Sinds 1996 doet hij in een hoog tempo voltijds bouwhistorisch onderzoek.
In 2016 publiceerde hij een standaardwerk dat ook ingaat op vakwerk in Belgisch Limburg, onder de titel ‘Vakwerkbouw, 600 bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken’.
In 264 pagina’s wordt in woord en ruim 700 afbeeldingen een beeld gegeven van de materie. Daarin zijn de eerste 500 jaar voor het beschrijven van de geschiedenis, de vele bouwvarianten, de gebruikte gereedschappen, kleur, balkteksten, maar ook de sociale plaats van vakwerkbouw en haar bewoners, terwijl de laatste 100 jaar gaan over de studie en inventarisatie, daarna de herwaardering, restauraties en de stap naar de toekomst. Het boek is na afloop van de lezing tegen de gereduceerde prijs van € 25,- te verkrijgen.
Onderwerp : 'Vakwerkbouw in de beide Limburgen'.
De Maas is voor onze streken eeuwenlang een belangrijke transportader geweest, niet alleen van handelsgoederen, maar ook van cultuur en kunst, en dus ook bouwkunst.
De spreker heeft als monumentenzorger en bouwhistoricus ruim veertig jaar veldwerk achter de rug, en doet nog steeds nieuwe ontdekkingen. Dat is de bron waaruit geput zal worden tijdens de lezing. Ook voor het zetten van een volgende stap, niet-historiserende nieuwbouw.