Eurlings Joseph © Kon.Gossu Lanaken

Koninklijke G.O.S.S.U. Lanaken TIJDINGEN LINKS

+32 (0)89 716 394

Geef hierna uw opmerkingen

Om een snellere reactie te bekomen, is het aangeraden om rechtstreeks een e-mail te sturen naar het onderstaand opgegeven adres. Een en ander houdt verband met de webmail-server waar uw commentaar of opmerking terecht komt.  

simoneput@skynet.be

info@gossu-lanaken.be

www.gossu-lanaken.be

Bij eventuele contact-opname wordt steeds rekening gehouden met de privacy-wetgeving.

Wij hopen eveneens op uw wederzijds respect.

Kon. GOSSU secretariaat,

M. Simone Put

Pastoorlindestraat 70

BE3620 LANAKEN

Webmaster :

Secretariaat     

telefoon

Website:

Adres :


Om  lid te worden van onze vereniging en daarmee ons tijdschrift te kunnen bezorgen, vragen wij het lidgeld voor het nieuwe jaar over te schrijven en dit op het rekeningnummer   IBAN : BE 62 9733 6512 0461     BIC:  ARSPBE22 op naam van

Kon. GOSSU Lanaken.   


Ondanks de als maar hogere kosten voor druk- en portokosten en ook honoraria voor sprekers voor onze maandelijkse bijeenkomsten proberen wij rond te komen met een minimumtarief als leden-bijdrage. Mogen wij daarom beleefd vragen om hiermee rekening te houden en uw betaling ten laatste in de loop van de maand januari te voldoen.

Nieuwe leden zijn ook altijd welkom en kunnen zich inschrijven via het voorziene inschrijvingsformulier op volgende bladzijde of een e-mail sturen naar onderstaand adres!

Wil je meer informatie over de activiteiten van onze vereniging of wil je aansluiten als lid, neem dan gerust contact met een van onze bestuursleden.Individueel lidgeld : 15 euro
Gezinsabonnement 2 personen : 20 euro
Gezinsabonnement 3 personen : 30 euro
Student : 10 euro
Steunend lid : 25 euro

LID WORDEN

Bestuursleden:


                                    Van Duffel Julien -  Gemeenteplein 11 bus 52, 3620 Lanaken

Tijdingen:         Theo Coun - Parklaan 9 - 3590 Diepenbeek

Door  op  het e-mail  adres  te drukken kunt U een mail aanmaken in de mail-server

van uw provider en versturen naar het contact zoals secretariaat of de webmaster   

Commentaarformulier

CONTACTGEGEVENS