Tijdschrift Gossu-TijdingenDe vereniging mag trots zijn op haar zeer verzorgd tijdschrift. Van 1953 tot 1973 verscheen dit tijdschrift tweejaarlijks onder de naam "Gossu-Lezingen" en bundelde het de voordrachten van het jaar.
In 1973 werd de naam van het tijdschrift veranderd in "Gossu-Tijdingen". Vanaf dan verschijnt het tweemaandelijks en omvat het telkens interessante geschiedkundige bijdragen over de regio.

Iedereen die lid wordt ontvangt ons tijdschrift 6 maal per jaar. Hierin worden ook telkens de lezingen en andere activiteiten van de komende maanden vermeld. Om de lezingen bij te wonen hoeft u geen lid zijn, dus breng gerust geïnteresseerden mee.
Meer info over deze lezingen worden ook telkens vermeld op deze pagina onder de link 'agenda'.

VAN "GOSSU-LEZINGEN" - 1953 / 1972 NAAR "GOSSU-TIJDINGEN" - 1973 / 2013

Na een tiental jaren degelijke werking van de Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula Lanaken, kwam het voorstel om te starten met een eigen tijdschrift. Beslist werd de jaarlijkse lezingen uit te schrijven, te bundelen en deze tweejaarlijks aan de leden te bezorgen. Zo ontstond vanaf 1953 het tijdschrift "Gossu-Lezingen" met uiteenlopende geschriften i.v.m. de geschiedenis van Lanaken en omstreken. Het drukken werd verzorgd door E. H. Remans, toenmalig voorzitter, alsook leraar geschiedenis aan het H.Hartcollege in Maasmechelen. Eind 1972 (10de jaargang) werd het tijdschrift omgedoopt tot "Gossu-Tijdingen" en vanaf 1973 verscheen deze "Gossu-Tijdingen" in vijf afleveringen per jaar. Het drukwerk werd vanaf dan afgewerkt door Clement Put, onderwijzer in Zutendaal en toenmalig secretaris van de vereniging. In die tijd was er de luxe niet van een kopieermachine, zodat alles nog op speciale stencils moest getypt worden. Menigmaal heeft Jean zijn schoonvader na de schooluren geholpen om tot in de late uren het tijdschrift in de pastorie van Zutendaal op een stencilmachine af te drukken. Vanaf 1975 werd "Gossu-Tijdingen" in zes afleveringen afgewerkt en kregen de leden hun tijdschrift om de twee maanden toegestuurd, met telkens interessante bijdragen over de plaatselijke en regionale geschiedenis en daarin ook de vermelding voor de maandelijkse lezingen.
Januari 1989 gaf secretaris Clemens Put de taak als verantwoordelijke uitgever van "Gossu-Tijdingen" door aan Jean Maenen, die tot op heden nog steeds bijdragen verzorgt en verzamelt, en er zorg voor draagt dat het tijdschrift tweemaandelijks via de post bij de leden terecht komt. Vanaf 1996 is het zeer verzorgt zet- en drukwerk van "Gossu-Tijdingen" in handen van Theo Coun en sedert 2010 wordt, na het bundelen door Theo, het tijdschrift gedrukt bij "Copiesprint" in Maasmechelen.
Ook het uiterlijk van het tijdschrift werd meerdere malen vernieuwd. Sedert enkele jaren is de kaft opgefleurd met foto's in kleur van de Waterburcht en dit in de vier seizoenen (van de hand van Simone Maenen-Put) geflankeerd door het wapenschild van de ondertussen Koninklijke Gossu-Lanaken. Dank zij de medewerking van een aantal sponsors kunnen we momenteel een nog beter verzorgd tijdschrift in kleur afleveren.
Met fierheid starten we met het nummer januari/februari 2013 de 50ste jaargang van "Gossu-Tijdingen" en heeft ons tijdschrift zowel qua verzorging als inhoud nog steeds een zeer gerenommeerde en gewaardeerde uitstraling.
Aan al degenen die ooit een bijdrage leverden of op èèn of andere manier zijn of haar medewerking verleende om ons tijdschrift die uitstraling te geven, aan hen die in de toekomst nog zullen meewerken aan de verwezenlijking van "Gossu-Tijdingen" : Dank u wel !