Het leger wordt snel in verband gebracht met dienstplicht. Dat is op zich niet zo verwonderlijk. Vanaf 1798 tot de jaren ‘90 van de vorige eeuw hebben generaties van jongemannen een (relatief) korte periode van hun leven verplicht in het leger doorgebracht. Maar al te vaak wordt echter vergeten dat een kleine minderheid vrijwillig militair werd. In bepaalde historische periodes, zoals de jaren 1350-1798, was dit soort van rekrutering zelfs dominant. Vaak vochten deze soldaten ook nog eens voor buitenlandse mogendheden. De term huurling, met alle bij horende negatieve connotaties, valt dan al snel, maar komt eigenlijk niet overeen met de historische realiteit.


In de eerste helft van de presentatie wordt een overzicht gegeven van hoe vrijwillige militaire dienst in de huidige provincies Belgisch en Nederlands Limburg veranderende door de invoering van de dienstplicht. Eerst wordt het militaire rekruteringssysteem op het einde van de achttiende eeuw besproken. Dit bestond uit werving door meerdere legers, met name het Staatse, Franse, Keizerlijke, Pruisische, Spaanse, Luikse en Beierse. Vervolgens komt een korte uiteenzetting van de Franse machtsovername in 1792-1795 en de invoering van de dienstplicht (de wet Jourdan-Delbrel, 5 september 1798). Hierna volgt een analyse van militaire dienst onder Napoleon en het Koninkrijk der Nederlanden (waaronder de slag bij Waterloo).


In de tweede helft van de presentatie wordt er ingegaan op de mogelijkheden zelf een militaire voorouder terug te vinden, met name diegenen die vrijwillig in het leger traden.


(Overgenomen van Kon. LGOG Limburg)


Op de volgende sites zou een en ander te vinden zijn over militaire voorouders;

https://www.familysearch.org/wiki/en/netherlands

http://www.solgen.keevel.eu/

IJzervreters in Revolutietijd: Beroepsmilitairen uit de beide Limburgen, 1750-1830

Donderdag 29 september 2019 in het CCL

Spreker; Dhr. Sander Govaerts


Hij studeerde aan de VUB en aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op 21 mei 2019 op een proefschrift over interacties tussen legers en ecosystemen in de Maas regio van de dertiende tot de negentiende eeuw.

Deze avond werd georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen Provincie Limburg,

de Kon. G.O.S.S.U.-Lanaken, de Sectie Genealogie van het L.G.O.G. en NGV Zuid- Limburg, Nederland.