Stad Diest met het Begijnhof,

de Grote Markt, de St. Sulpitiuskerk, de

St. Catharinakerk en de Allerheiligenkapel   

 UITSTAPPEN

Zaterdag 29 juni 2019 vertrek aan het CCL


Diest is een stad die al in de middeleeuwen straalde en herbergt een schatkamer aan 
erfgoed en monumenten. Een bezoek voor wie zonder omwegen de stad en haar 

belangrijkste bezienswaardigheden wil leren kennen. 

We  volgden  onze  gids  voor  een  boeiende  tocht  door  de  eeuwen,  een  verhaal  van 
oorlogszuchtige heren, diverse dames en Nederlandse prinsen. Achter elke hoek zit 
wel een Oranje-verhaal verscholen. 


 Stadswandeling door het Diestse verleden.

 Voor wie zonder omwegen de stad en haar belangrijkste bezienswaardigheden wil leren kennen.  

Diest herbergt een schatkamer aan erfgoed en monumenten. Logisch voor een stad die al in de middeleeuwen straalde. Over de prins van Oranje-Nassau valt ook heel wat te zeggen. Achter elke hoek zit wel een Oranje-verhaal verscholen. Een gids voert je mee op een boeiende tocht door de eeuwen, een verhaal van 
oorlogszuchtige heren, devote dames en Nederlands prinsen. 


Intreden in de luwte van het begijnhof.

 

Eén van de oudste, grootste, mooiste en best bewaarde begijnhoven van de Lage 
Landen vindt je in Diest. Dit ‘stadje in de stad’ pronkt sinds eind 1998 op de 

befaamde UNESO-lijst van het Werelderfgoed en behoort tot de wereldtop van 
monumenten. Wie door de prachtige Rubensiaanse toegangspoort stapt, betreedt 

bijna  800  jaar  geschiedenis  en  krijgt  onmiddellijk  een  blik  op  de  prachtig 
gerestaureerde Sint-Catharinakerk. 

Je komt meer te weten over de infirmerie, het zieken- en bejaardentehuis van het 
begijnhof, de gemeenschapshuizen of conventen, de boerderij en de bakkerij voor het 
dagelijks brood. 

Vanaf 1 juni 2019 zijn in de Sint-Catharinakerk van op een speciaal ontworpen 
jakobsladder, de schilderijen ‘De vier evangelisten’ van Vlaamse Meester Theodoor 

van Loon, te bewonderen. 

Vlaamse Meester Theodoor van Loon, tijdsgenoot van Rubens en één van de eerste 
schilders die zich liet beïnvloeden door de kunst van Carevaggio. 


Sint-Sulpitiuskerk met kunstcollectie 


Op de Grote Markt prijkt de statige Sint-Sulpitius- en Dionysiuskerk. In 1321 
besloot men de oude romaanse kerk te vervangen door een nieuwe gotische kerk. 
Hiervoor deed men beroep op de Franse bouwmeester Pierre de Savoye om een 

ontwerp te maken naar model van de Franse gotische kathedralen. 

De kerk herbergt een aantal hoogst interessante kunstschatten, zoals een barokke 
preekstoel, een laat-gotisch triomfkruis boven de kooringang, een koorgestoelte met 

uniek  beeldsnijwerk  (misericordiae),  een  authentiek  renaissance  tabernakel, zestiende eeuws raam met gebrandschilderd glas… 

In het hoogkoor voor het hoofdaltaar bevindt zich het Museum voor Religieuze Kunst met het

Graf van Filips Willem van Oranje-Nassau, heer van Diest en oudste zoon van Willem de Zwijger. 

De Sint-Supitiuskerk bezit een rijke en waardevolle kunstcollectie.