De Waterburcht van Pietersheim


De Waterburcht van Pietersheim officieel geopend. Meer dan drie eeuwen stond in Pietersheim de eens zo majestueuze burcht van de families Pietersheim en de Merode weg te kwijnen. Vernielingen door o.a. Spaanse en Franse troepen én de tand des tijds hadden diepe sporen nagelaten. Tijdens de eerste helft van de 18de eeuw kregen kasteel en kapel een laatste opknapbeurt voor de huwelijksplechtigheid van Jean Philippe Eugène, één van de grootste telgen uit het geslacht de Merode, en zijn tweede echtgenote Charlotte Nassau-Hadamar. Slechts korte tijd later stortte het kasteel zelf, de pallas, in. De renovatie was dus blijkbaar niet erg solide uitgevoerd. Weliswaar werd er in de 18de eeuw een nieuw jachtslot gebouwd even buiten de burchtsite, maar resideren deed de familie er niet meer, totdat de laatste adellijke inwoner van Lanaken, prins Xavier de Merode, die ook de titel van Markies van Westerlo droeg, er met zijn gezin kwam wonen. Hij verkocht in 1971 het ganse gebied, kasteelsite, park en bos aan de gemeente Lanaken waarvan hij gedurende 2 legislaturen de burgemeesterssjerp droeg. In het park werd het gemeentelijk sportcomplex ondergebracht en het neoklassieke kasteel kreeg een horecafunctie. Met de burchtruïne wist men echter geen raad. Intussen hadden weer en wind, maar ook vandalisme hun vernietigende impact op de bouwresten. Toen het Park Hoge Kempen vorm begon te krijgen en men uitkeek naar diverse toegangspoorten voor dit Nationaal Park, kwam de burchtsite gelukkig in zicht en werd er eindelijk werk gemaakt om de vesting een nieuwe bestemming te geven. Die opdracht werd gegeven aan architect Herman Van Meer uit Hasselt die met historische sites reeds meer ervaring had. Intussen had Tony Waegeman, een van onze eminente leden, gedurende ruim 10 jaar archeologische opgravingen georganiseerd voor jeugdige enthousiastelingen tijdens de zomermaanden. Het wetenschappelijk werk was dus praktisch al opgeknapt door Tony. Alleen moest alles nog getoetst worden aan het archief van de familie de Merode om de dingen in tijd en ruimte te plaatsen. Tony Waegeman, Theo Coun en Jean Maenen kregen én van de familie én van de Rijksarchivaris te Brussel de toelating om dit enorme archief te raadplegen. Samen met de firma Bailleul uit Gent en diverse gemeentelijke diensten werd de ontsluiting van Pietersheim dan voorbereid, gedurende liefst 4 jaar. Maar het resultaat mag gezien worden. Op vrijdag 26 maart 2010 werd de Waterburcht Pietersheim dan officieel opgeleverd en geopend voor het publiek. Minister Bourgeois, verschillende kamerleden uit de regio, provincieraadsleden samen met het College van Burgemeester en Schepenen en het gemeentebestuur van Lanaken maakten hun opwachting. Ook enkele prinselijke hoogheden uit het roemrijke geslacht de Merode waren aanwezig tijdens deze plechtigheid: Prins Armand de Merode (Rixensart), Prinses Thérèse de Merode (Melleroy), Prins Charles Guillaume en zijn echtgenote Mevr. d’Oultremont (Merode, Duitsland), eregenodigden. Zij tekenden samen met minister Bourgeois het Gulden Boek van de gemeente Lanaken. ’s Anderendaags brachten zij samen met Tony Waegeman, Jean Maenen en hun echtgenotes een bezoek aan de familiecrypte in de St.-Ursulakerk van Lanaken en hierbij kwamen wij tot een onverwachte ontdekking…