DONDERDAG 23 MEI 2019 om 19.30 uur


In de Kleine Zaal van het Cultureel Centrum Lanaken.


Onderwerp : Commedia dell’Arte, Carnaval en Tabacologica in Italië.


Italië heeft een rijk tabacologisch verleden op het gebied van de kleipijpenfabricage, vooral in de omgeving van Venetië, i.c. Chioggia en daar wil ik U een kort inkijkje in geven om vervolgens vanuit deze fabricage terecht te komen in de Commedia dell’Arte,

een vorm van improvisatieher dat uit Italië stamt.


Het was vooral populair van de zestiende tot de achtiende eeuw. Een andere benaming voor het genre is commedia delle maschere, naar de gebruikte maskers. De commedia dell'arte combineerde serieuze en komische elementen.


Figuren als Harlekijn en Pantalone werden er door gepopulariseerd in diverse Europese tradities. Na de theater hervorming van Carlo Goldini verdween de toneelvorm. Tegenwoordig leven de personages uit de commedia verder in het ballet, pantomime, poppenspel en carnaval, bij voorbeeld het Carnaval

 in Venetië en in Rome, waar Goethe in zijn Italiëreizen gewag van maakt. 

Ook het “Il Tabacco Balletto” brengt een hommage aan het verschijnsel, tabak

en vel Italiaanse iconen uit de rijke religieuze, politieke en muzikale geschiedenis

van Italië zijn afgebeeld op miniaturen en tabacologische voorwerpen.


De spreker zal zijn lezing ondersteunen aan de hand van een mooie powerpoint-

voorstelling.


Spreker : Dhr. Jos Engelen


Jos Engelen werd geboren in Sittard in 1943. Opleiding: Gymnasium A,

afgebroken rechtenstudie en Management-en organisatie. Hij is werkzaam geweest 

als staf- en lijnfunctionaris in diverse functies binnen Detailhandel en

Grootwinkelbedrijf in Bijenkorfconcern.


Hij is lid van de Vereniging Sittards Verleden en de Stichting Pijpelogische Kring 

Nederland. Hij heeft een sterke verwevenheid met de geschiedenis van de 

Zouaven   en eveneens met de kleipijp in de negentiende eeuw in West- Europa.


Diverse boeken en artikelen publiceerde hij over deze onderwerpen en gaf 

daarover lezingen voor tal van verenigingen in Belgisch en Nederlands

Limburg, vooral voor de  Vereniging  Sittards  Verleden,  Dante  Alighieri  en  op

uitnodiging  ook  voor Heemkunde-verenigingen, Rotary-clubs enz.