DONDERDAG 25 APRIL 2019 om 19.30 uur 

In de Kleine Zaal van het Cultureel Centrum Lanaken. 


Onderwerp : ‘Het leven van de HH Harlindis en Relindis. 

Deze lezing steunt op een aandachtige lectuur van de  tekst van de vita en op 

een poging om het oudst overgeleverde document voor Maaseik en omgeving 

in een bredere context te plaatsen. De auteur was een anonieme benedictijn die 

uitsluitend op mondelinge overlevering kon steunen. Hij stond kritisch tegenover zijn zegslui, maar zijn belangstelling was vooral

gericht op de spirituele aspecten en minder op de historische context van het leven van Harlindis en Relindis. Daarom is ook achtergrond-informatie nodig en moet men een beroep doen op hypothesen. 


Spreker : Dhr. Bert Mersch,  


Bert Mersch studeerde Moderne Geschiedenis aan de K.U.L. en van 1972 tot 2010 
was hij leraar geschiedenis aan het Bisschoppelijk College te Echt. Van hem zijn 

verschillende geschiedkundige bijdragen verschenen die vooral betrekking hebben 
op Maaseik. Nu ordent hij op vrijwillige basis het stadsarchief van Maaseik.