Stonehenge of toch fantasie?

De waarheid rond de Diepenbeekse steencirkels en andere Limburgse megalieten!

Spreker Guido Creemers

Stonehenge Diepenbeek


Donderdag 24 oktober 2019

 Kleine zaal CCL

Sprekers; Heren Guido Creemers & Roland Dreesen


Respectievelijk archeoloog, conservator van het Proviciaal Gallo-Romeins Museum van Tongeren en geoloog, doctor in de aard- en delfstofkunde.


 

De zo genaamde steen-concentraties of cromlechs van Diepenbeek spelen al sinds 1860 een belangrijke rol in de discussie over het al dan niet bestaan van megalithische heiligdommen in Vlaanderen. De grootste stenen werden in 1904 naar Hasselt verplaatst. Nadien werden in Diepenbeek door de plaatselijke heemkundige kring opgravingen uitgevoerd. Mettertijd vond de mythe rond het bestaan van dit soort “Stonehenge-​achtige” plaatsen inbedding in het collectieve geheugen van een deel van de bevolking. Tijdens deze lezing legt de archeoloog Guido Creemers en de geoloog Roland Dreesen uit hoe dat kon gebeuren.


De onderzoekers gaan ook in op de geologische ontstaansgeschiedenis en de culturele biografie van deze merkwaardige concentraties van grote stenen, zo-genaamde zoetwater-kwartsieten. Daarbij worden de sterke overeenkomsten met de “sarsenstenen” van Stonehenge benadrukt.

Overgenomen van uitgave Natuuronderzoek LIMBURG 2017 l  2 - 25