Donderdag 24 januari 2013

Jan Kohlbacher: Het Cité-Duits; eiland in een zee van talen

Eerste samenkomst van het nieuwe jaar. Bij zijn inleiding werd door de voorzitter en namens het bestuur een nieuw bestuurslid voorgedragen. Met een warm applaus werd het voorstel en de benoeming van Hans Van Oostrum door de 39 aanwezigen bevestigd.


Na een inleiding en voorstelling van de spreker nam de ondervoorzitter, Gerard Bongaers, het woord en werd even aandacht gegeven aan het feit dat ons tijdschrift "Gossu-Tijdingen" zijn 50ste jaargang mocht inzetten, alsook het 35 jaar voorzitterschap van Jean Maenen.


Dan volgde een heel interessante en volkse voordracht door : Jan Kohlbacher, Onderwerp : "Het Cité-Duits; eiland in een zee van talen.
Jan Kohlbacher, zoon van een Oostenrijkse mijnwerker, die met zijn gezin in 1925 naar ons land kwam. Jan werd in 1936 in de oudste Eisdense Cité geboren. Hij werd later onderwijzer in de school van de mijn waar hij als kind zelf school liep en werd er als jonge man actief in het registreren van verhalen en beelden uit de eigen Eisdense omgeving. Hij is de oprichter van de Stichting Erfgoed Eisden en zet zich, samen met zijn medewerkers in voor o.m. de mijngebouwen en de oudste Eisdense Cités. In dat opzet kaderde eveneens de oprichting van het Museum van de Mijnwerkerswoning en het er bij horende Archief en Documentatiecentrum.


In de pauze was er tijd voor een warme kop koffie en een lekker stuk taart, als tractatie voor de jubilea van K.G.O.S.S.U. in januari.


Een zeer interessante en gezellig avond !