Zaterdag 7 MAART 2015

De Viking-experience.

Ook dit jaar reden we naar het Gallo-Romeins museum in Tongeren voor een verrassende tentoonstelling over 'de Vikingen'.

De term die wij vandaag gebruiken, is een verzamelnaam voor volkeren die in Scandinavië leefden van 800 tot 100. Zelf noemden ze zich nooit Vikingen of Noormannen. Ze identificeerden zich eerder met kleine leefgemeenschappen, spraken éénzelfde taal, er bestonden overeenkomsten in gebruiken en klederdracht, maar er waren evenveel regionale verschillen.

Over het algemeen worden deze avonturiers uit het koude Noorden beschouwd als woeste plunderaars, maar ze hadden ook een hoogstaande cultuur. Tijdens onze tocht doorheen de tentoonstelling ontdekten we dat er toch wel meerdere misvattingen leven i.v.m. de Vikingen. Het waren veel meer dan wreedaardige veroveraars en ze hebben nooit helmen met hoornen gedragen. De vrouw had er een sleutelpositie en de Vikingen waren de beste scheepsbouwers en zeevaarders van hun tijd. Zij hebben de scheepvaart naar een hoger niveau getild en op die manier het uitzicht van middeleeuws Europa mee bepaald.

Door middel van een kundige begeleiding en de vele voorwerpen, kregen we een betere kijk op het leven van deze volkeren. Een serieuze herwaardering van de Vikingcultuur.