September 2013

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2013 : JUBILEUMVIERING.

16 september 1943 stichtingsdag van onze K.G.O.S.S.U.-Lanaken. Dit konden we niet ongemerkt voorbij laten gaan en dus werd, ter gelegenheid van dit 70-jarig jubileum van K.G.O.S.S.U.-Lanaken, de maandelijkse bijeenkomst van onze vereniging in september, een feestelijke bijeenkomst. We vierden het 70-jarig jubileum van onze vereniging in stijl met een bijeenkomst in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Lanaken, dit in aanwezigheid van schepen van

Op het programma: Welkom door de voorzitter Jean Maenen, een Laudatio door schepen Pierre Nelissen, maken van een groepsfoto van alle aanwezigen en een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Als erkentelijkheid ontving voorzitter Jean Maenen, uit handen van schepen Pierre Nelissen, een aandenken voor de vereniging.

Na de receptie verzorgde Luk Van de Sijpe, voorzitter van de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Studiekringen van Limburg, a.h.v. een power-point-presentatie, een voordracht over 'De draadversperring door de Duitsers aangebracht tijdens de Eerste Wereldoorlog, en dan vooral gefocust op Limburg'. Vermits de KGOSSU een prominente rol speelt in het onderzoek naar de gebeurtenissen in de gemeenten van Groot-Lanaken tijdens de oorlog 1914-1918, leek dit een goede aftrap voor de activiteiten die gepland worden in de loop van de volgende jaren, naar aanleiding van de 100ste verjaardag van deze wereldbrand. Ter gelegenheid van dit jubileum ontving iedere aanwezige de nieuwe publicatie van de hand van Jean Maenen : 'Kazerne de Caritat de Peruzzis te Lanaken, september 1934 10 mei 1940'.