Eurlings Joseph © Kon.Gossu Lanaken

Koninklijke G.O.S.S.U. Lanaken TIJDINGEN LINKS

De vereniging mag trots zijn op haar zeer verzorgd tijdschrift. Van 1953 tot 1973 verscheen dit tijdschrift tweejaarlijks onder de naam "Gossu-Lezingen" en bundelde het de voordrachten van het jaar.
In 1973 werd de naam van het tijdschrift veranderd in "Gossu-Tijdingen". Vanaf dan verschijnt het tweemaandelijks en omvat het telkens interessante geschiedkundige bijdragen over de regio.

Iedereen die een jaarlijks lidgeld betaalt, ontvangt ons tijdschrift 6 maal per jaar. Hierin worden ook telkens de lezingen en andere activiteiten van de komende maanden vermeld. Om de lezingen bij te wonen moet je geen lid zijn.

Alle geïnteresseerden zijn op onze samenkomsten van harte welkom.


Meer info over deze lezingen worden ook telkens vermeld op deze pagina onder de link 'lezingen'.

TIJDSCHRIFT GOSSU-TIJDINGEN

Tijdingen 56 - 2019 nr. 3


Tijdingen 56 - 2019 nr. 2

Een portret van Jan Rosier, houtskool uit privé-verzameling. De afbeelding van Boudewijn Rosier is opgenomen in Gossu Tijdingen nr. 6 van 2019.

Beeld fragment  weergegeven in Gossu Tijdingen 56 - 6/2019

Door de redactieleden van Gossu Tijdingen wordt steeds getracht om originele beelden te publiceren. Ook wordt steeds getracht om beeldende reportages weer te geven van de uitstappen en reizen.

Inhoud :


Genealogie van Willem Mechels (1766 - 1844) van Neerharen.


Gerard Bongaers

Inhoud :


Carideng; Een rubberfabriek in Lanaken.

Jean Maenen.


Een bastaard met adellijk DNA in Bunde; (1741)? Nederlands Limburg.

Theo Coun



Steeds wordt getracht om originele artikels en foto’s te publiceren. Dat dit niet altijd even gemakkelijk is lijkt wel evident. De redactie verzoekt dan ook leden of personen die mogelijk een interessant gegeven hebben voor het tijdschrift dit aan hen door te geven.